Updating openssl on directadmin for Heartbleed

Updating openSSL for the new Heartbleed exploit.

[code]

cd /usr/src
wget http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1g.tar.gz
tar -xvzf openssl-1.0.1g.tar.gz
cd openssl-1.0.1g

./config –prefix=/usr no-threads shared
make
make test
make install

After updating openSSL, we need to update DirectAdmin
cd /usr/local/direcctadmin/custombuild
./build clean
./build update
./build apache
./build php d
./build exim
./build dovecot

[/code]

Geplaatst in Linux.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *